Riffeljagt

Det er i Ørsted Jagtforening muligt at deltage i vores riffeljagt, prisen er 1000 kr for at deltage i rotationen

Du får tildelt et stige nummer som du har i en perriode hvor efter du rokere til næste stige, så dvs. hvis du starter med den første periode stige 3, så er det i anden periode stige 4.
Hvis der er flere deltagere i riffeljagten end vi har stiger så når man har afsluttet sin uge i den sidste stige så sidder man over således alle kan få lov at få muligheden.

 • Det er tilladt at bytte stiger.
 • Det er kun tilladt at medbringe skydestok på vores arealer i Hevring og her må IKKE pyrches
 • Der må ikke drives riffeljagt 2 døgn inden en fælles jagt og på selve dagen fælles jagten finder sted, hvis der ligger en fællesjagt en søndag må der således IKKE drives riffeljagt fredag, lørdag og søndag.
 • Når man har skudt en buk/efterårs dyr skal en fra bestyrelsen kontaktes og vi vil gerne modtage et billede af den, så vi kan få billedet op på hjemmesiden.
 • 1 dyr pr. medlemi efteråret Når man har skudt et dyr er man ude af rotationen, i de uger hvor man ellers havde haft stigen står denne stige tom. dog er det i efteråret tilladt at skyde både 1 stk råvildt, 1 stk kronvildt samt 1 stk dåvildt
 • I bukkejagten er det tilladt at skyde 2 bukke, den første buk koster 500 kr at skyde, nummer 2 koster 1000 kr at skyde, dvs hvis man skyder 2 bukke koster det 2500 inkl. 2 dyr og prisen på at deltage i rotationen
 • Hvis der ses mårhund fra stigerne skal disse skydes før der skydes på klovbærende vildt.
 • Rå må IKKE skydes i okt & nov. månede hvis hun har lam med.
 • Benyt venligst de markerede parkerings områder rundt omkring på vores arealer.
 • Ved riffel / buejagt om morgnen SKAL man sidde i stigerne senest 30 minutter før sol opgang 
 • Ved riffel / buejagt om aftenen SKAL man sidde i stigerne senest 2 timer før solnedgang

Vildt afregnes efter flg. prisliste.

Råvildt: 500 kr.
Rå lam: 300
Då hind & kalv: 1000
Dåhjort: 1500
Kron hind & kalv: 1000
Kron hjort: 1500

Tilmelding til riffeljagten foregår ved at kontakte Claus Rasmussen på telefon nr.: 30316373 og indbetalingen er bestyrelsen i hænde senest den 18/4-2022

Kort over vores arealer.

Oversigt

 

Kort over Hevring

Kort over hevring

 


Kort over ørsted

Stige oversigt for bukkejagten

Stige oversigt for efterårs jagten