Riffeljagt

Det er i Ørsted Jagtforening muligt at deltage i vores riffeljagt, prisen er 500 kr for at deltage i rotationen

Du får tildelt et stige nummer som du har i en perriode hvor efter du rokere til næste stige, så dvs. hvis du starter med den første periode stige 3, så er det i anden periode stige 4.
Hvis der er flere deltagere i riffeljagten end vi har stiger så når man har afsluttet sin uge i den sidste stige så sidder man over således alle kan få lov at få muligheden.

  • Det er tilladt at bytte stiger.
  • Det er kun tilladt at medbringe skydestok på vores arealer i Hevring og her må IKKE pyrches
  • Der må ikke drives riffeljagt 2 døgn inden en fælles jagt og på selve dagen fælles jagten finder sted, hvis der ligger en fællesjagt en søndag må der således IKKE drives riffeljagt fredag, lørdag og søndag.
  • Når man har skudt en buk/efterårs dyr skal en fra bestyrelsen kontaktes og vi vil gerne modtage et billede af den, så vi kan få billedet op på hjemmesiden.
  • 1 dyr pr. medlem, både sommer buk og efterårs dyr. Når man har skudt et dyr er man ude af rotationen, i de uger hvor man ellers havde haft stigen står denne stige tom. dog er det i efteråret tilladt at skyde både 1 stk råvildt, 1 stk kronvildt samt 1 stk dåvildt
  • Hvis der ses mårhund fra stigerne skal disse skydes før der skydes på klovbærende vildt.
  • Benyt venligst de markerede parkerings områder rundt omkring på vores arealer.
  • Ved riffel / buejagt om morgnen SKAL man sidde i stigerne senest 30 minutter før sol opgang 
  • Ved riffel / buejagt om aftenen SKAL man sidde i stigerne senest 2 timer før solnedgang

Vildt afregnes efter flg. prisliste.

Råvildt: 500 kr.
Rå lam: 300
Då hind & kalv: 1000
Dåhjort: 1500
Kron hind & kalv: 1000
Kron hjort: 1500

Tilmelding til riffeljagten foregår ved riffel indskydning i Allingåbro, er man forhindret i at deltage til riffelskydning kan man stadig deltage i riffeljagten ved at kontakte Claus Rasmussen på telefon nr.: 30316373 og indbetalingen er bestyrelsen i hænde senest den dag vi indskyder rifflerne kl. 18.00

Kort over vores arealer.

Oversigt

Kort over Hevring

Kort over hevring

Kort over Ørsted

Kort over ørsted

Stige oversigt for bukkejagten

Stige oversigt for efterårs jagten