Riffeljagt

Det er i Ørsted Jagtforening muligt at deltage i vores riffeljagt, prisen er 500 kr for at deltage i rotationen

Du får tildelt et stige nummer som du har i en uge hvor efter du rokere til næste stige, så dvs. hvis du starter med den første uge i stige 3, så er det i anden uge stige 4.
Hvis der er flere deltagere i riffeljagten end vi har stiger så når man har afsluttet sin uge i den sidste stige så sidder man over således alle kan få lov at få muligheden.

  • Det er IKKE tilladt at bytte stiger.
  • Det er IKKE tilladt at medbringe skydestok og der må kun skydes fra stigerne af.
  • Der må ikke drives riffeljagt 2 døgn inden en fælles jagt og på selve dagen fælles jagten finder sted, hvis der ligger en fællesjagt en søndag må der således IKKE drives riffeljagt fredag, lørdag og søndag.
  • Når man har skudt en buk/efterårs dyr skal en fra bestyrelsen kontaktes og vi vil gerne modtage et billede af den, så vi kan få billedet op på hjemmesiden.
  • 1 dyr pr. medlem, både sommer buk og efterårs dyr. Når man har skudt et dyr er man ude af rotationen, i de uger hvor man ellers havde haft stigen står denne stige tom.
  • Hvis der ses mårhund fra stigerne skal disse skydes før der skydes på klovbærende vildt.

Vildt afregnes efter flg. prisliste.

Råvildt: 500 kr.
Då hind & kalv: 1000
Dåhjort: 1500
Kron hind & kalv: 1000
Kron hjort: 1500

Tilmelding til riffeljagten foregår ved riffel indskydning i Allingåbro, er man forhindret i at deltage til riffelskydning kan man stadig deltage i riffeljagten ved at kontakte Claus Rasmussen på telefon nr.: 30316373 og indbetalingen er bestyrelsen i hænde senest den dag vi indskyder rifflerne kl. 18.00

Stige oversigt for bukkejagten

Stige oversigt for efterårs jagten